ברוך הבא אורח
דוא"ל:

סיסמא:

חדשות ומבצעים

בדיקת מיגון בתקן חברות ביטוח


הנזק הגדול ביותר שעלול להיגרם לרכב הוא כמובן אובדנו המוחלט, והכוונה כאן היא לגניבה. חברות הביטוח מתנות את ביטוח הרכב בפני פריצה וגניבה במערכות מיגון שונות ומשונות שיותקנו בו. דרישות מיגון אלה אינן אחידות וזהות בין כל חברות הביטוח, וכמו כן משתנות הדרישות בהתאם לסוג הרכב ולשוויו (ובהתאם לכך הסיכוי שיגנבו/יפרצו אליו).

מערכת אזעקה

מערכת האזעקה הפשוטה ביותר מופעלת כאשר מנסים לפרוץ את הרכב או כאשר הרכב נחבל. במקרים אלה מופעלת האזעקה אשר אמורה להרתיע את הפורץ ולהבריחו. ניתן להשתיק את האזעקה באמצעות שלט, ע"י בעל הרכב או מי מטעמו. אם האזעקה מחוברת למוקד יקבל בעל הרכב דיווח מהמוקד על ניסיון פריצה, אולם סביר להניח שגנב זריז כבר ינטרל את האזעקה וייעלם מהשטח – ברכב שלכם.

מערכת אזעקה היא אחד מאמצעי המיגון הבסיסיים שדורשות חברות הביטוח עבור כלי רכב בשווי בינוני ויקר..
משבת מנוע – אימובילייזר

ישנם ארבעה סוגים של משבתי מנוע, ואלה הם, כפי שמפרטות אותם חברות הביטוח:

1. משבת מנוע מפוצל במנועי בנזין בעלי מערכת הזרקה.
2. משבת מנוע דיזל במנועי דיזל.
3. משבת מנוע מקורי שאושר ע"י המבטח.

אמצעי מיגון זה, שעד לפני שנים מעטות לא ניתן לפריצה, חדל מלהיות אתגר לגנבי הרכב, שמתגברים עליו בקלות יחסית. לכן גם הוא, כשלעצמו, מהווה את הרמה הנמוכה ביותר במיגון. 
ברכבים חדשים האימובילייזר מותקן כחלק מהרכב, וברכבים ישנים ניתן להתקין יחידה חיצונית של אימובילייזר.
מפתח חכם

מפתח המכיל צ'יפ אלקטרוני. מפתח אחר פשוט אינו יכול להתניע את הרכב. זוהי רמה אחת של מיגון מעל משבת המנוע, ובדרך כלל ידרשו חברות הביטוח התקנת שניהם.
קודנית

מערכת הקודנית היא לוח מקשים אשר מחובר למשבת המנוע. על מנת להתניע את הרכב יש להקיש קוד מספרי (בדרך כלל 4 עד 6 ספרות). ללא הקשת הרצף המספרי הנכון לא תכנס מערכת הזרקת הדלק לפעולה. הקודנית מצטרפת לפעולת המפתח החכם ולרוב רמת מיגון זו מאושרת ע"י חברות הביטוח למרבית כלי הרכב הסטנדרטיים.
עלוקה

אמצעי מיגון זה נחשב עדיין למילה האחרונה. זהו לוח מקשים אשר שולט על יחידת ניתוקים מרוחקת. העלוקה מנתקת חשמלית את אחת ממערכות ההפעלה או הפעולה של מנוע הרכב ומערכותיו. היא מותקנת בתוך מעטה מתכת במקום נסתר וכאשר היא מופעלת – ניתן להזיז את הרכב רק באמצעות גרירתו.

ברמת מיגון בינונית דורשות חברות הביטוח להתקין את העלוקה, בנוסף לאחת ממערכות המיגון הפשוטות יותר – אזעקה או משבת מנוע.


מערכת איתור

מערכת איתור שניתן לשלוט בה ע"י לוח מקשים היא תנאי לביטוח רכבים יוקרתיים. הדרישה היא שהמערכת תתחבר למוקד מאוייש אשר יכול לנתק את פעילותם של מערכות הרכב באמצעות ה"עלוקה".  
ברמת המיגון הגבוהה ביותר ידרשו חברות הביטוח התקנה של מערכת איתור פעילה בנוסף לעלוקה, שבאמצעותה ישלוט המוקד ברכב ובמערכותיו, וזאת בתוספת למיגון פשוט יותר בצורת אזעקה או משבת מנוע.
בדיקת המיגון

על מנת להפעיל את הביטוח שולחת חברת הביטוח את המבוטח אל אחד מהמתקינים והבודקים המקובלים עליה, על מנת שימלא טופס בדיקה המעיד על כך שברכב מותקנות המערכות הנדרשות לפי רמת המיגון שנתבקשה. הפעלת הביטוח מותנית במילוי טופס זה, אף כי היו מקרים בהם קבע בית משפט שחברת הביטוח נדרשת לשלם למבוטח את הפיצוי הנדרש בגין גניבת רכבו אם הוכח שהמערכות אכן פעלו – למרות שלא הוגש טופס בדיקה כמוסכם. 
אנחנו ממליצים לא להסתכן – להתקין את המערכות הנדרשות, ובכך לנסות להגן על הרכב מגניבה ולהבטיח את הפיצויים במקרה שגנבי הרכב הצליחו שוב...


Live Chat